Bemutatkozás

Könyvtárunk az iskola szerves részeként eszközrendszerével segíti az iskolát pedagógiai programja megvalósításában.

Gyűjteménye tartalmazza mindazokat az információhordozókat, amelyeket az iskola oktató-nevelő tevékenysége hasznosít.

Könyvtári állományunk nagysága: 20 000 kötet könyv, 782 nem nyomtatott dokumentum, 62 folyóirat.

Könyvtárunk 126 m2 alapterületen működik. 38 fő tud egyszerre dolgozni. Az állomány 100 %- a szabad polcon van.

Technikai felszereltségünk: 9 db számítógép (egy könyvtárosi és nyolc olvasótermi), 1 nyomtató, 1 db CD-lejátszós magnetofon, 1 db videolejátszó, 1 db CD-DVD-lejátszó, 1 db projektor és házimozi-rendszer.

Iskolánk tanulói létszáma: 606 fő, pedagógusok száma: 62. Iskolánk valamennyi tagja igénybe veszi a könyvtár valamelyik szolgáltatását, aktív könyvkölcsönző a tanulók 60%-a. Napjainkban a „tudásalapú társadalom” kihívásának megfelelően iskolánk fontos feladatának tekinti, hogy tanulóinkban kialakítsa a gyors és hatékony információszerzés és alkalmazás készségét és képességét, melyhez a könyvtár megfelelő bázis.

Szaktárgyi óráknak, szakköröknek, tehetséggondozó programoknak, egyéni fejlesztő foglalkozásoknak ad helyet a könyvtár, melyek könyves környezetet igényelnek, ill. a könyvtár technikai infrastruktúrájára építenek: számítógép használatra, számítógépes oktatóprogram használatára, internethasználatra, tévé-, videó-, vagy dvd megtekintésére. A kivetítő segítségével mindezek a programok egy egész osztály számára biztosítják a színvonalas felhasználhatóságot.

A Szirén integrált könyvtári szoftversegítségével készül a könyvtár online-katalógusa, melyet a könyvtári honlapunkon elérhetnek az olvasók, tájékozódhatnak a könyvtár állományáról, illetve egyéb hasznos információkat érhetnek el.